Dallas Enterprise Dedicated Servers

 • DS-8 | Dual E5-2630v2 | 2x500GB SSD | 128GB

  De $79.99 USD Mensual
  Agotado
  • 128GB RAM
  • 2x 500GB SSD Storage
  • 1Gbps Uplink
  • IPv4 /29 (5 usable IPs) + IPv6 /64 Subnet
  • 10TB Bandwidth
  • Dallas, TX Location
 • DS-70 | E3-1281 v3 | 1x 1TB SSD | 32GB

  De $64.00 USD Mensual
  Agotado
  • 32GB DDR3 RAM
  • 1x 1TB SSD Storage
  • 1Gbps Uplink
  • IPv4 /29 (5 usable IPs) + IPv6 /64 Subnet
  • 10TB Bandwidth
  • Dallas, TX Location
  • Included DDoS Protection